ForPro

ForPro

230% wzrost sprzedaży z Google Ads

Wyzwanie

  • Optymalizacja kampanii Google Shopping do określonego poziomu zyskowności

Rozwiązanie

  • Zaplanowanie mechanizmów komunikacji pomiędzy CRM klienta a Google Ads i Google Merchant Center w celu automatyzacji kampanii Google Ads
  • Wykorzystanie zaawansowanych skryptów Google oraz modyfikacja feeda w celu automatycznego zarządzania kampanią Google Ads z uwzględnieniem marżowości oraz realnej zyskowności kampanii

Efekt

230% wzrost przychodu przy jednoczesnym zmniejszeniu o 29,70% kosztu pozyskania sprzedaży (CPS) *

*Zmiana poziomu sprzedaży i kosztów wygenerowanych z kanału Google Ads uzyskana z porównania zyskowności w okresach 6 miesięcy rok do roku. Okres styczeń 2020 ‍–‍ maj 2020 został porównany do okresu styczeń 2019 ‍–‍ maj 2019. Zestawienie przygotowano na podstawie danych sprzedażowych Google Analytics oraz danych kosztowych z panelu Google Ads.