Lamania

Lamania

Kampania startowa Lamania Home

Wyzwanie

  • Zaplanowanie i realizacja działań analitycznych i działań performance w ramach kampanii startowej nowej marki premium Lamania Home

Rozwiązanie

  • Estymacja poziomu sprzedaży
    i zyskowności na każdym kanale: Google Ads/Google Shopping, Facebook Ads i Criteo na 3 miesiące do przodu
  • Współtworzenie schematu działań i procesów marketingowych oraz ich wdrożenie wewnątrz LaMania Home
  • Wdrożenie zaawansownej konfiguracji Google Analytics wykorzystującej mechanizm Measurement Protocol

Efekt

  • Przeprowadzenie efektywnej startowej kampanii online/performance
  • Wdrożenie systemu analitycznego opartego na Google Analytics mierzącego sprzedaż wraz ze zwrotami i reklamacjami
  • Konfiguracja całego ekosystemu analitycznego opartego na szczegółowych informacjach produktowych przesyłanych do feedów
  • Stworzenie systemu raportującego w Google Data Studio