Pozamiatane.pl

Pozamiatane.pl

Spadek kosztu konwersji o 19%

Wyzwanie

  • Zwiększenie efektywności reklam tekstowych i graficznych Google Ads – zwiększenie ilości klików przy tej samej ilości wyświetleń, zwiększenie współczynnika konwersji

Rozwiązanie

  • Zaawansowana personalizacja reklam tekstowych i graficznych na podstawie analizy usługi, badania rynku, ankiet konsumenckich i zbudowanych modelowych person 
  • Stworzenie odpowiednich scenariuszy remarketingowych, personalizowanych reklam tekstowych i graficznych

Efekt

Po 4 miesiącach optymalizacji* zwiększyliśmy CTR o 40%, współczynnik konwersji o 23%. Koszt konwersji spadł o 19% (bez udziału reklam brandowych)

*Na podstawie danych z Google Analytics. Zmiana mierzona w okresie 01.2018 r. – 06.2018 r.